Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 202

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#4

Bài

[Sự Kiện] Danh sách thắng cuộc sự kiện Quốc Khánh

[Copy URL] 3/2077

#1
đăng tại 2016-09-19 11:45:29 | Chỉ hiện bài của tác giả

Xin chúc mừng 50 người chơi may mắn sau đã nhận được phần thưởng từ sự kiện Quốc Khánh 2/9:

IDTên NV
1358350530Avengrhero1
2354704259BladeMasteZ
3357881713Bi VP
4328764670Hai Thuong
5329227220 dungfoxx 
6316826645laoquy ATK
7351567990 1 phut 30 S
8339870755IceHaFa
93359943820 Zeus 0
10332356598 Nguyen Doan
11354942115BoyKbang
12356488906 Kled1
13171559906LeeButterFly
14349590888RanBay
15316146604The Luxury
16346574374 BoyMuder
17345641651VEG JET
18356545362zChunz
19355647165rynn1
20336199027Zeratune
21337019125 Ekko Love
22358165259 bvuongz
23353565555 Hoangson90 
24326614872 the facific
25351021691Nevertimes
26356940882 TheGhostzn
27349247119Infinitelife
28327676969Pentagram01
29328595062Long Phi VN
30352837790huy xiang
31352721548HongNgann
32358450540 VNCrop
33327327437Police Star
34348552244Town of Linh
35358168348okchiataye
36 331411317Kiss TheRain
37339503670RCB Hercules
38329225789 L Q Tuan
39321415858Devil Lords
40336723609ZzNhiNo1zZ
41330714689yumihichi
42358171848YoniSis k43
43339030080VN tjeulong
44328408484lucifer 09
45342574430BeSt M GaMe
46338826805Nam Tuoc
47358136671kothengancan
48355947617BienThuy86
49358628429kakalottt 
50349859931 0oheobabyo0

Chữ ký
#2
đăng tại 2016-09-19 11:56:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ad sao minh mua goi 21k giao dich Thanh cong roi ma chua co hàng gửi vao túi vay

Chữ ký
#3
đăng tại 2016-11-20 17:34:35 | Chỉ hiện bài của tác giả

Có cách nào nạp tiền đơn giản ko.e đang xài android xin ad giúp e với ạ

Chữ ký
#4
đăng tại 2016-11-21 13:51:52 | Chỉ hiện bài của tác giả

Số đơn hàng: GPA.1386-9160-6166-66743
Ngày đặt hàng: 21-11-2016 12:10:31 ICT
Khi mua ghi 800 ngọc, km 15 hoàng tử hiệp đạo, 1200 ngọc và tài nguyên. Đến lúc nhận hàng chỉ có 800 ngọc. Mong AD xem lại

Chữ ký