Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] [Tỷ lệ mở] Rương Nhà Quái

[Copy URL] 0/175

#1
đăng tại 2021-02-22 17:52:40 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Sách Cấm14%
Vải Kinh Hồn132%
Nến Gọi Hồn132%
Đá Nguyền Rủa132%
Phổ biến79.90%
Không phổ biến13.65%
Hiếm5%
Sử thi1.15%
Huyền thoại0.30%

Chữ ký