Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#2

Bài

[Tin] Tỷ lệ mở Rương Nhà Quái

[Copy URL] 1/217

#1
đăng tại 2020-12-07 18:28:54 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Sách Cấm14%
Vải Kinh Hồn132%
Nến Gọi Hồn132%
Đá Nguyền Rủa132%
Phổ biến79.90%
Không phổ biến13.65%
Hiếm5%
Sử thi1.15%
Huyền thoại0.30%

Chữ ký
#2
đăng tại 2020-12-09 07:53:25 | Chỉ hiện bài của tác giả

Van de gi day .tai sao em bi xam nhap he thong va ban thong tin mat

Chữ ký
S