Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ Lệ Mở < Rương Anh Hùng May Mắn>

[Copy URL] 0/349

#1
đăng tại 2020-07-30 18:13:52 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật PhẩmKhối lượngTỷ lệ
Dây Cót Thần Kỳ101.25%
Tiểu Quỷ101.25%
Dây Cót Thần Kỳ38.75%
Tiểu Quỷ38.75%
Dây Cót Thần Kỳ210.00%
Tiểu Quỷ210.00%
Dây Cót Thần Kỳ130.00%
Tiểu Quỷ130.00%

Chữ ký