Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ Lệ Mở < Rương Phi Thường>

[Copy URL] 0/518

#1
đăng tại 2020-05-13 11:01:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật PhẩmSố LượngTỷ Lệ
Bờm Đỏ[Phổ Biến]2560.01%
Rương Hổ Gấu31.00%
Ấn Ký Bầy Sói[Phổ Biến]42.00%
Nấm Ác Quỷ17.00%
Cuộn Di Trú17.00%
Thảm Thần II17.00%
Lõi Hỗn Độn318.99%
Thảm Thần I119.00%
Giày Có cánh III319.00%
Giày Có cánh II119.00%

Chữ ký