Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ Lệ Mở < Rương Chế Tạo >

[Copy URL] 0/463

#1
đăng tại 2020-04-13 14:27:15 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật PhẩmSố lượngTỷ lệ
Đá Siêu Khí Hơi124%
Tăng Tốc Chế Tạo (24 h)119%
Tăng Tốc Chế Tạo (8 h)119%
2,000,000 Đá Trăng119%
600,000 Đá Trăng119%
Phổ Biến60%
Không Phổ Biến32%
Hiếm5%
Sử Thi2.00%
Huyền Thoại1.00%

Chữ ký