Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ Lệ Rơi Gói < Vớ May Mắn >

[Copy URL] 0/559

#1
đăng tại 2019-12-19 14:47:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Thời gian sự kiện:12/19 0:00~12/25 23:59(GMT-5)


Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
100,000 Ngọc20.05%
100,000 Ngôi Sao Thánh20.05%
10,000 Ngọc22.00%
10,000 Ngôi Sao Thánh22.00%
1,000 Ngọc29.00%
1,000 Ngôi Sao Thánh29.00%
20,000 Năng lượng210.00%
Tăng tốc (24 h)210.30%
Tăng tốc nghiên cứu(24 h)210.30%
Tăng tốc huấn luyện (24 h)210.30%
Tăng tốc (3 h)212.50%
Tăng tốc nghiên cứu(3 h)212.25%
Tăng tốc huấn luyện (3 h)212.25%

Chữ ký