Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] TỶ LỆ SĂN QUÁI - TỶ LỆ RƠI VẬT PHẨM

[Copy URL] 0/786

#1
đăng tại 2019-11-21 15:10:49 | Chỉ hiện bài của tác giả

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

LV1
Tỷ Lệ Rơi
Tài Nguyên40,43%
Vàng9,80%
Tăng Tốc5,49%
Tăng Tốc Nghiên Cứu7,98%
Ngôi Sao Thánh0,76%
Khiên0,33%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành2,92%
Tăng Tốc Chữa Trị2,91%
Ngọc1,50%
Nguyên Liệu Trang Bị20,12%
Rương Anh Hùng7,76%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
LV2
Tỷ Lệ Rơi
Tài Nguyên39,68%
Vàng9,92%
Tăng Tốc6,01%
Tăng Tốc Nghiên Cứu9,00%
Ngôi Sao Thánh1,32%
Đồ dịch chuyển Ngẫu nhiên1,18%
Khiên0,37%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành1,84%
Tăng Tốc Chữa Trị1,84%
Ngọc2,07%
Nguyên Liệu Trang Bị19,84%
Rương Anh Hùng6,93%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
LV3
Tỷ Lệ Rơi
Tài Nguyên33,96%
Vàng8,49%
Tăng Tốc6,58%
Tăng Tốc Nghiên Cứu9,86%
Ngôi Sao Thánh1,50%
Đồ dịch chuyển Ngẫu nhiên1,06%
Đồ Dịch Chuyển0,43%
Khiên0,56%
Thông tin Sai (2x)2,15%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành3,66%
Tăng Tốc Chữa Trị3,66%
Ngọc2,25%
Nguyên Liệu Trang Bị20,16%
Rương Anh Hùng5,68%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
LV4
Tỷ Lệ Rơi
Tài Nguyên30,52%
Vàng7,63%
Tăng Tốc7,58%
Tăng Tốc Nghiên Cứu11,38%
Ngôi Sao Thánh1,50%
Đồ dịch chuyển Ngẫu nhiên1,17%
Đồ Dịch Chuyển1,50%
Khiên1,73%
Thông tin Sai (2x)3,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành3,06%
Tăng Tốc Chữa Trị3,06%
Ngọc2,95%
Nguyên Liệu Trang Bị19,03%
Rương Anh Hùng5,89%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
LV5
Tỷ Lệ Rơi
Tài Nguyên36,11%
Vàng7,74%
Tăng Tốc7,96%
Tăng Tốc Nghiên Cứu11,85%
Ngôi Sao Thánh1,80%
Khiên0,58%
Thông tin Sai (2x)2,01%
Ngọc3,08%
Nguyên Liệu Trang Bị23,52%
Rương Anh Hùng5,35%

Chữ ký