Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Mê Hồn Trận - Tỷ Lệ Quái Dát Ngọc Xuất Hiện

[Copy URL] 0/1084

#1
đăng tại 2019-10-28 18:18:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Tỷ lệ Quái Dát Ngọc xuất hiện17,00%
Tỷ lệ Quái Dát Ngọc bị đánh bại (Giải thưởng lớn)0,20%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Phổ Biến: Rồng Băng)
Tỷ Lệ
Vàng31,00%
Tài Nguyên20,08%
Vật phẩm chiến đấu7,14%
Điểm VIP1,30%
Tăng Tốc4,60%
Tăng Tốc Nghiên Cứu7,17%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành5,90%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác7,91%
Tăng Cường Chữa Trị7,90%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Ưu Việt: Rồng Băng)
Tỷ Lệ
Vàng31,00%
Tài Nguyên20,08%
Vật phẩm chiến đấu7,14%
Điểm VIP1,30%
Tăng Tốc4,60%
Tăng Tốc Nghiên Cứu8,67%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành5,90%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,41%
Tăng Cường Chữa Trị7,90%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Phổ Biến: Rồng Bích)
Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Tinh Thể Ngọc Bích3,87%
Thiết Kế Cổ Đại4,00%
Mắt Lấp Lánh4,77%
Tinh Hạch Điểu Sư5,36%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Ưu Việt: Rồng Bích)
Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Tinh Thể Ngọc Bích3,87%
Thiết Kế Cổ Đại4,00%
Mắt Lấp Lánh4,77%
Tinh Hạch Điểu Sư5,36%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Phổ Biến: Khổng Lồ)
Tỷ Lệ
Vàng15,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Mắt Khổng Lồ6,50%
Sọ Nguyền Rủa4,50%
Bọ Chét4,50%
Tinh Chất Sấm Sét4,50%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Ưu Việt: Khổng Lồ)
Tỷ Lệ
Vàng15,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Mắt Khổng Lồ6,50%
Sọ Nguyền Rủa4,50%
Bọ Chét4,50%
Tinh Chất Sấm Sét4,50%
Tăng Cường Chữa Trị9,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Phổ Biến: Quái Gai)
Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Hạt Giống Quái Gai3,90%
Nọc Độc Nữ Hoàng3,00%
Chuông Lễ Hội5,10%
Tinh Chất Sấm Sét4,00%
Tăng Cường Chữa Trị11,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Ưu Việt: Quái Gai)
Tỷ Lệ
Vàng17,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Hạt Giống Quái Gai3,90%
Nọc Độc Nữ Hoàng3,00%
Chuông Lễ Hội5,10%
Tinh Chất Sấm Sét4,00%
Tăng Cường Chữa Trị11,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Phổ Biến: Nhện Địa Ngục)
Tỷ lệ
Vàng16,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Não Đột Biến4,20%
Tim Rồng Băng5,80%
Độc Tố Ăn Mòn5,20%
Tinh Hạch Điểu Sư4,80%
Tăng Cường Chữa Trị8,30%


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Vật Phẩm
(Ưu Việt: Nhện Địa Ngục)
Tỷ lệ
Vàng16,00%
Tài Nguyên20,60%
Vật phẩm chiến đấu6,00%
Điểm VIP1,00%
Tăng Tốc3,00%
Tăng Tốc Nghiên Cứu6,00%
Tăng Tốc Sửa Chữa Tường Thành6,00%
Năng Lượng7,00%
Vật Phẩm Khác6,10%
Não Đột Biến4,20%
Tim Rồng Băng5,80%
Độc Tố Ăn Mòn5,20%
Tinh Hạch Điểu Sư4,80%
Tăng Cường Chữa Trị8,30%

Chữ ký