Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỳ lệ mở < Rương Quyền Lực >

[Copy URL] 0/522

#1
đăng tại 2019-10-23 13:19:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Tăng cường ATK Quân đội (70%)15.00%
Tăng cường DEF Quân đội (70%)15.00%
Tăng Cường Huấn Luyện (20%)110.00%
Lệnh Hành quyết120.00%
Tăng cường Quy mô Quân đội (50%)120.00%
Tăng cường ATK Quân đội (50%)120.00%
Tăng cường DEF Quân đội (50%)120.00%

Chữ ký