Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ lệ mở < Rương Khế Ước >

[Copy URL] 0/451

#1
đăng tại 2019-10-23 13:19:19 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Khế Ước Thỏ Quỷ103%
Khế Ước Rồng Băng103%
Khế Ước Ong Chúa103%
Khế Ước Thỏ Quỷ212%
Khế Ước Rồng Băng212%
Khế Ước Ong Chúa212%
Lõi Hỗn Độn112%
Lõi Cổ Đại414%
200,000 Hồn414%
Tăng Tốc Kết Hợp (60 m)1515%

Chữ ký