Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ lệ mở < Rương Thợ Dệt Ánh Sáng >

[Copy URL] 0/598

#1
đăng tại 2019-08-21 15:03:37 | Chỉ hiện bài của tác giả

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Thợ Dệt Ánh Sáng100.10%
Thợ Dệt Ánh Sáng111.00%
Tăng Cường Huấn Luyện (20%)(1h)28.00%
Tăng Cường Nghiên Cứu (20%)(1h)28.00%
200,000 Vàng614.50%
2,000,000 Lương Thực614.90%
500,000 Đá614.50%
500,000 Timber614.50%
500,000 Gỗ614.50%

Chữ ký