Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 145

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Tỷ lệ mở < Rương Kẻ Biến Hình >

[Copy URL] 0/566

#1
đăng tại 2019-07-18 15:37:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vật phẩmSố lượngTỷ lệ
Kẻ Biến Hình100.10%
Kẻ Biến Hình111.00%
Tăng cường huấn luyện (20%)(1h)28.00%
Tăng cường nghiên cứu (20%)(1h)28.00%
200,000 Vàng614.50%
2,000,000 Lương thực614.90%
500,000 Đá614.50%
500,000 Gỗ614.50%
500,000 Quặng614.50%

Chữ ký