Lords Mobile Hôm nay: 1    Tổng Bài: 1681

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#2

Bài

[Media] Gỡ liên kết fb và tài khoản khách

[Copy URL] 1/132

#1
đăng tại 2021-03-29 18:06:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Id 445019871 tôi muốn gỡ bỏ fb và tài khoản ảo ở điện thoại cũ
Đã gửi đơn mong sớm xem sét

Chữ ký
#2
đăng tại 2021-04-12 03:01:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ké với muốn gỡ liên kết Facebook
Tài khoản id970090222

Chữ ký