Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1680

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] Gỡ liên kết fb và tài khoản khách

[Copy URL] 0/125

#1
đăng tại 2021-03-29 18:06:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Id 445019871 tôi muốn gỡ bỏ fb và tài khoản ảo ở điện thoại cũ
Đã gửi đơn mong sớm xem sét

Chữ ký