Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1476

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] Bị lỗi

[Copy URL] 0/148

#1
đăng tại 2019-01-04 13:05:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tại sao ko phải là 1 năng lượng nữa. Bị lỗi rồi.

Chữ ký