Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1476

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#2

Bài

[Media] Nha ae

[Copy URL] 1/160

#1
đăng tại 2018-11-20 16:57:54 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ae ơi mình làm sao chuyển ios sang andoi vậy ai biết  bày cho mình cái ae nào bbieets bày mình cái nha ae ai biết thì bày cái nha anh ơi nhớ bày cho mình cái nha mình xin ae

Chữ ký
#2
đăng tại 2018-11-20 17:09:45 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chuyển bằng fb do bạn

Chữ ký