Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1476

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] mất khiên 24h

[Copy URL] 0/168

#1
đăng tại 2018-11-08 10:26:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

có ai giống e úp khiên sáng bị đánh không

Chữ ký