Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1373

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] Bàn luận về vấn đề hack

[Copy URL] 0/240

#1
đăng tại 2018-10-31 13:37:26 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ae thấy thế nào khi phát hiện bọn TQ dùng bot. Ảnh ở vương quốc 427 nhé

Chữ ký