Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1322

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] 111111

[Copy URL] 0/380

#1
đăng tại 2018-02-05 16:36:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

Em cần mượn 1 acc từ 60M lc trở kên để chơi 1 thời guan. Hứa là sẽ chơi đang hoàng. Mong mọi người giúp đỡ

Chữ ký