Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 1322

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Media] Thông báo

[Copy URL] 0/401

#1
đăng tại 2017-12-10 15:57:30 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sao Tôi không có thông báo bảo trì vậy?

Chữ ký