Lords Mobile Hôm nay: 2    Tổng Bài: 21147

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#2

Bài

[Chat] biết đang bị zero mà không biết phải làm sao

[Copy URL] 1/270

#1
đăng tại 2020-08-12 11:56:04 | Chỉ hiện bài của tác giả

có ai bị như này không?
tối qua tầm 11h hơn đến 12h tôi và các ae đổi tài khoản để thay khiêng nhung lại ko vào games dc. sau khi xoa đi cài lại vẫn không vào dc. đến lúc vào dc thì vừa zero xong. công sức tiền của tan theo khói mây. chán hận ghét gamota

Chữ ký
atx
#2
đăng tại 2021-02-17 04:11:47 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vay nggi cho tôi xin ac  yk b

Chữ ký