Lords Mobile Hôm nay: 3    Tổng Bài: 20090

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Chat] lên tiếp 3 acc giá đệp

[Copy URL] 0/101

#1
đăng tại 2020-07-04 17:53:02 | Chỉ hiện bài của tác giả

ên tiếp 3acc mới đã fix
Tiếp tục lên acc có gift giá nhìn phê
Acc 39 t4 có gìt (160m)
Sx gỗ 4m 1h gold 700k/1h
Lk gmall và fb full thông tin
Acc còn 4 đi trú
3 pet cộng sự gem sao thánh gold full
Đang lên cộng sự 4
Set săn tầm trung
Xác acc gìft 1tr5
RSS trong túi còn mỗi loại 1b
Giá RSS trong túi tính rẻ 300k
Tổng acc 1tr8

Acc 37 ( lk Facebook và gmail )
T3 có gift 460m lực chiến
Sx quặng 3m5/1h gold 700k/1h
Dàn pet cực ngon
Pet sao thánh gem gold đổi thuyền 4h RSS bảo thạch full lv60
Tướng free full gold
Set săn săn lá
RSS trong túi còn 5b2lúa 2b đá 1b9 gỗ 2b quặng 1b7 gold
Xác acc 1tr8 , RSS trong túi tính 50k 1b gold 200k 1b
Tổng 800k
Tổng acc 2tr6
RSS và gold trong túi mình để giá rẻ bạn nhận đơn dân buôn nào cũng bán dc và lời!
Bạn nào ko lấy RSS có thể cọc tiền acc
Bán RSS xong giao acc
Call 0906022062

Acc 38 ( lk Facebook và gmail )
T3 có gift 460m lực chiến
Dàn pet cực ngon
Pet sao thánh gem gold đổi thuyền 4h RSS bảo thạch full lv60
Tướng free full gold
Sx quặng 3m5/1h gold 700k 1h
Set săn săn lá
RSS trong túi còn 5b lúa 1b đá 3b5 gỗ 1b2 quặng 600m gold
Xác acc 1tr8, RSS trong túi tính 50k 1b gold 200k 1b
RSS 600k
Tổng acc 2tr6
RSS và gold trong túi mình để giá rẻ bạn nhận đơn dân buôn nào cũng bán dc và lời!
Bạn nào ko lấy RSS có thể cọc tiền acc
Bán RSS xong giao acc
Call 0906022062
Xem ảnh Zalo 0906022062

Tất cả acx đều bảo hành và full thông tin
Vẫn xả gem và RSS giá đẹp cho mọi người
30m gem might 300m lực chiến
8m gem might 1b2 lực chiến

Chữ ký