Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 18387

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Chat] Game như lone

[Copy URL] 0/157

#1
đăng tại 2018-11-08 14:35:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mẹ game như lone vậy sáng sớm bật khiêng 24h vào bị zero đền bù đéo có làm ăn như cái lồn vậy

Chữ ký