Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 18387

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Chat] Vấn đề sau bảo trì.

[Copy URL] 0/176

#1
đăng tại 2018-11-08 09:31:55 | Chỉ hiện bài của tác giả

- Kính gửi nhà phát hành game.
- Tối ngày 07/11/2018 tôi đã bỏ ra 1k ngọc mua khiên 24h, sau đó khoảng 10 phút đăng nhập thì bảo trì đột xuất. Xin các bạn đừng trả lời là trong lúc mớ ngủ anh sử dụng nhầm khiên 4h hay 8h nhé vì khiên 4h và 8h tôi còn khá nhiều nên sẽ không có chuyện tốn ngọc để mua.
- Và chắc chắn vấn đề là hệ thống đã trừ của tôi 1000 ngọc.
Vậy cho tôi hỏi tại sao lâu đài của tôi bị tấn công lúc 06h41 sáng, lính chết và nằm viện hết.

Chữ ký
123456