Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 18387

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

#1
đăng tại 2018-11-08 09:03:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mất khiên 24h và mất dịch chuyển tổng cộng 2k5 ngọc cần 1 lời công bằng

Chữ ký
Nam