Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 18387

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#3

Bài

[Chat] Bảo trì mất khiên 24h và trở lại hive cũ

[Copy URL] 2/261

#1
đăng tại 2018-11-08 08:22:45 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tối 7/11 tôi đã về hive mới của bang.... 2h sáng 8/11 bảo trì.... 3h bị zero hive cũ.... cần câu trả lời igg

Chữ ký
Thành
#2
đăng tại 2018-11-08 16:12:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

nch vs igg đi bạn. nó sẽ bồi thg ầy

Chữ ký
pk
#3
đăng tại 2018-11-08 17:02:07 | Chỉ hiện bài của tác giả

Liên hệ với họ như thế nào nhỉ. Cũng cũng bị tương tự nhưng không phải về hive vì mình đang ở hive mà.

Chữ ký
123456