Lords Mobile Hôm nay: 2    Tổng Bài: 16626

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Chat] Acc min đâu coi lại

[Copy URL] 0/233

#1
đăng tại 2018-02-11 15:39:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tết tới ròi nào là kvk dhbp có ai mà rãnh đâu làm gì làm phải sắp thời gian chứ vì cái game kiếm tiền biết tiền thôi o nghĩ cho ai a e cứ thoải mái đi thà bõ game để lo việc làm nhà cửa còn ăn tet đừng chạy theo mấy game tào lao

Chữ ký