Lords Mobile Hôm nay: 3    Tổng Bài: 15095

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Chat] mới lập bang

[Copy URL] 0/191

#1
đăng tại 2018-02-07 09:14:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

hiện tại bang mới lập cần thành viên mới có gì vô kiếm johnanh nick phụ mình nha trong game

Chữ ký