Lords Mobile Hôm nay: 0    Tổng Bài: 65

Điều hành viên (Mod): LordsVN

Tổng:#1

Bài

[Tin] Bảo Trì Diễn Đàn

Đóng [Copy URL] 0/1044

#1
đăng tại 2017-11-28 11:37:59 | Chỉ hiện bài của tác giả

Kính gửi các Chúa Tể, Chúng tôi xin được thông báo sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ trang Diễn Đàn từ 28/11/2017 19:00-  29/11/2017 00:00(GMT-5). Chúng tôi xin cáo lỗi nếu lần bảo trì mang lại sự bất tiện. Cám ơn sự ủng hộ của bạn !

Chữ ký
Where there is a will, there is a way.